ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

(EVIDENCE-BASED THERAPY)

Προσπαθώ να χρησιμοποιώ για κάθε μυοσκελετική πάθηση θεραπευτικές μεθόδους με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με την αρχή του «Evidence-based therapy», η οποία κυριαρχεί την τελευταία δεκαετία σε όλες τις προηγμένες ιατρικά χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύω να εξασφαλίσω ότι οι ασθενείς μου θα θεραπευθούν πλήρως με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό θεραπευτικών συνεδριών.
Οι επιστημονικές διαδικασίες, που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της αρχής του «Evidence-based therapy», στοχεύουν να εξακριβώσουν ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς μέθοδοι θεραπείας για όλες τις παθήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, όλα τα φάρμακα και οι προτεινόμενες θεραπευτικές τεχνικές ελέγχονται για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους σε κλινικές μελέτες (randomized controlled trials) με συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια και σε μεγάλους αριθμούς ασθενών. Οι ασθενείς, μάλιστα, επανεξετάζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας διατηρούνται επί μακρόν και, επομένως, θεραπεύθηκαν οριστικά. Στη συνέχεια, η κάθε κλινική έρευνα και τα αποτελέσματά της δημοσιεύονται σε κάποιο διεθνώς αναγνωρισμένο ιατρικό περιοδικό. Τις δημοσιευμένες μελέτες συλλέγουν επιστημονικές επιτροπές (π.χ. www.cochrane.org), που απαρτίζονται από ιατρούς και θεραπευτές αναγνωρισμένου διεθνούς κύρους, και τις αναλύουν διεξοδικά με βάση  προκαθορισμένα, ευρέως αποδεκτά επιστημονικά κριτήρια για την εγκυρότητα και τη βαρύτητα των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων των κλινικών ερευνών. Τέλος,  σε ειδικές ανασκοπήσεις (systematic reviews) αποφαίνονται αν υπάρχουν  αρκετές επιστημονικές αποδείξεις (sufficient evidence in favor), ώστε να στηριχθεί η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια μιας θεραπευτικής μεθόδου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάποιας παθολογικής κατάστασης και τη διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων για μακρύ χρονικό διάστημα. Με τα πορίσματα των ανασκοπήσεων διαμορφώνονται οι «χρυσοί κανόνες» (guidelines), που ξεκαθαρίζουν στους ιατρούς και θεραπευτές ποια θεραπεία πρέπει να επιλέγεται για κάθε πάθηση. Έτσι, αποκλείεται η πιθανότητα οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται με διάφορες θεραπείες αναποτελεσματικές, μακροχρόνιες και πολυδάπανες για τους ίδιους, αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας.

Αλέξανδρος Ι. Καψαμπέλης

Φυσικοθεραπευτής
Μάστερ "MSc in Hand & Upper Limb Therapy"
"Accredited Hand Therapist"  στη Μεγ. Βρετανία
Πτυχιούχος Θεραπευτής (cert MDT) Σπονδυλικής Στήλης

 

Brain-Body Control Centre of Therapy and Exercise Kolymbari Chania

Τηλε-φυσικοθεραπεία με θεραπευτικές ασκήσεις μέσω internet

Επικοινωνία:

Κινητό τηλέφωνο. 6977421570 
email: alkapsabel@yahoo.gr

 

Ακολουθήστε μας στο

Search